Ιερά Μονή Alderaan

May The Orthodox Force be with you!

Γιατι η Ιερά Μονή του Alderaan αντιστάθηκε στους Οθωμανική και την Γαλαξιακή Αυτοκρατορία!