Ο πληθυσμός του πλανήτη

Ο πληθυσμός του πλανήτη είναι περίπου 7,89 δισεκατομμύρια. Η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 101,69 προς 100 (οι άνδρες καταλαμβάνουν το 50,5% του παγκόσμιου πληθυσμού και οι γυναίκες το 49,5%). Ο ανδρικός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 3.982.990.150. Ο γυναικείος πληθυσμός ανέρχεται σε 3.911.073.460.

Το ανδρικό μόριο (μαλαπέρδα) σε στύση, είναι κατά μέσω όρο 14 εκατοστά. Συνεπώς όλα μαζί εκτείνονται σε μήκος 55.761.860 χιλιόμετρα περίπου. Η περίμετρος της γης είναι 40.075 χιλιόμετρα και η απόσταση από τη Γη στη Σελήνη είναι 384.400 χιλιόμετρα. Έχουμε αρκετές πούτσες για να κάνουν το γύρο του πλανήτη 14 περίπου φορές και να πάμε και να έρθουμε ως τη Σελήνη 82 φορές.